Visionen

Hospicer i Danmark vil gerne være kompetence/ kraftcentre for den lindrende behandling med det formål at sikre palliation for alle der har behov.

De selvejende institutioner er naturlige brobyggere mellem region og kommune omkring den specialiserede lindrende behandling.

”The best way to predict the future is to create it”