Formål og mission

Formål

Hospicelederforeningen er et lederforum, der medvirker til at udvikle visioner og strategier for den palliative indsats i Danmark, og arbejder målrettet på at udbrede og indfri disse.

”Sammen er vi en markant medspiller i udviklingen
af den palliative indsats”

Missionen for Hospicelederforeningen i Danmark er

  • at arbejde målrettet på at udvikle, koordinere og implementere den palliative viden i sundhedsvæsenet
  • at påvirke civilsamfundets syn på sygdom og død som et eksistentielt vilkår
  • at arbejde på at styrke lige adgang til palliation
  • at fremme udviklings- og forskningsmulighederne inden for palliation
  • at være repræsenteret i relevante nationale og regionale fora, hver der træffes beslutninger for det palliative område
  • at være repræsentant for fremtidens stemme for den palliative indsats