Dansk Palliativ Database 2018

Alle hospicer i Danmark indrapporterer data til den landsdækkende palliative database, som er en del af regionernes kvalitetsudviklingsprogram. Databasen indsamler oplysninger fra Palliative Teams og hospicer. Der er meget høj datakomplethed.

Data er opgjort i forhold til antal døde patienter i det enkelte år og viser således ikke aktiviteten for den enkelte enhed.

Rapporten viser at:

  • 1/3 af patienterne har et forløb på to specialiserede enheder, typisk et hospice og et team.
  • omkring 30 % af de henviste patienter ikke opnår kontakt med team eller hospice.
  • mange henvises for sent til hospice < 5 dage før dødsfald
  • omkring halvdelen af de indlagte eller behandlede patienter må vente >10 dage
  • EORTC – er blevet implementeret som screeningsskema, og anvendes på >50% den indlagte på hospice
  • den mediane levetid for patienter indlagt på hospice er 23 dage
  • en stor del af patienter er registreret som drøftet på tværfaglig palliativ konference. Patienterne vil dog i hele indlæggelsesforløbet modtage en specialiseret tværfaglig indsats, men kan være indlagt for kort tid til at blive drøftet på den ugentlig konference.
  • der er regionale forskelle
  • 8% af patienter i de specialiserede enheder er patinter med anden livstruende sygdom end kræft.
  • 92 % af patienterne har en kræftdiagnose

Rapporten kan her læses i sin helhed Årsrapport Dansk Palliativ Database 2018