Hospicefilosofien og sygehusvæsenet

I de traditionelle sygehuse har forebyggelse og helbredelse en særlig høj prioritet. Opgaven med at drage omsorg for patienter, der ikke kan kureres, kan nemt blive underprioriteret. Uhelbredeligt syge kan føle sig fejlanbragt på sygehuset, fordi de ikke passer ind i det specialiserede sygehusvæsen.

I hospicefilosofien betragtes døden ikke som en fejl, men som en del af vores livsvilkår. Man ser på patienten, familien, livshistorien og den aktuelle situation som en helhed. Patienten er ikke bare sin sygdom. Når sygdom ikke længere lader sig behandle, er det mennesket i situationen, der er sagen.
Hospicefilosofien er både en udfordring og en inspiration for det traditionelle hospitalsvæsen. Således er der i følge læger en stigende interesse fra landets sygehuse for hospicetanken.

Oprettelse af hospicer har givet konkrete eksempler på hvordan pleje og omsorg af døende kan håndteres. Derudover har hospicer bidraget til at fjerne noget af tabuopfattelsen omkring døden, så det er blevet lettere at forholde sig til livets afslutning, både i personlige og politiske sammenhænge.