Kommende møder i Lederforeningen

Dagsorden til Hospiceledermøde  

Placering: Videomøde – bestyrelsen er i Skive 
Dato: 25.november 2020 
Deltagere:  Hospicechefer 
Klokkeslæt:  KL 10 -13 ( inklusiv generalforsamling). 

 1. Velkomst og præsentationsrunde  
 1. Generalforsamling – særskilt indkaldes og dagsorden 
 1. Ledermøde: Godkendelse af dagsorden 
 1. Referent (Marianne) og ordstyrer (Birte) 
 1. Ud over rampen – forårsseminar 2020 er flyttet til 2021 24/25 marts. Information ved Sigrid og Herdis  
 1. Nyt fra den Palliative Database. Vil vores repræsentanter i bestyrelsen give en et indblik i den aktuelle situation? 
 1. Hjemmesiden. Aktuelt nyt. Kommentarer fra medlemmer og forslag til anvendelse og udvikling.  
 1. Videomøder i Hospicelederforeningen. Forslag om, at vi kan mødes virtuelt. Intentionen er at skabe mulighed for at drøfte problemstillinger med kolleger, vende holdninger og værdier i et afslappet forum. Endvidere at blive fortrolig med at mødes på denne måde, hvis en situation kalder på at det er vigtigt for vores fællesskab. 

  Møde forslag den sidste torsdag i måneden kl. 11-12. Start januar 28.januar 2021 ( undtagen marts, november og sommermånederne) 
 1. Planlægningsgruppen for seminaret 2020 v/Lisbeth mv 
  Gruppen har været forudseende og har reserveret datoer for seminarer i 2021 og 2022. 

  Således 24-26/11 2021 
  og 16-18/11 2022 

  Er gruppen klar til at påtage sig opgave i 2021 og kan det planlagte 2020 program omformes til et 2021 program? 
 1. Rigsrevisonens rapport: Afføder den nye tiltag rundt omkring? Er der noget vi skal gøre fælles? 
 1. Sidst men absolut ikke mindst. Hvordan har vi det rundt i landet? Er der plads til andet end Corona? Hvad er vi optaget af? 

Evt.  


MVH Bestyrelsen for Hospicelederforeningen 
Ragnhild, Marianne og Birte 

Dagsorden til generalforsamling
onsdag den 25.nov 2020 kl. 10-11  
Videomøde 

Dagsorden ifølge vedtægter.
Dagsorden er varslet på mail til medlemmerne den 6.feb.2020 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning V/Birte Markfoged 

3. Regnskabsaflæggelse v/ Ragnhild Rabjerg 

4. Behandling af indkomne forslag
    Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
    Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægterne. Se kopi af vedtægter. Det med rødt foreslås slettet og erstattet af tekst med grøn skrift.   

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Der er et bestyrelsesmedlem på valg, Marianne Horstmann. 

7. Valg af suppleant, nyt forslag, hvis det godkendes af generalforsamlingen 

8. Valg af 1 revisor 

9. Eventuelt 


Bestyrelsen foreslår at generalforsamling afvikles efter den reviderede dagsorden, hvis punkt 7 vedtages under punkt 4.  


Med venlig hilsen  
Birte Markfoged 

Se forslag til ændringer af Vedtægter Hospice Lederforeningen marts 2020 her: Vedtægter