Kommende møder i Lederforeningen

Foreløbig Dagsorden til Hospiceledermøde

Placering:  Hotel Koldingfjord
Dato
: 18.maj 2021
Deltagere
:  Hospicechefer
Klokkeslæt
KL 10.45 – 13.00

Afbud:

1)    Velkomst og præsentationsrunde

2)    Ledermøde: Godkendelse af dagsorden

3)    Referent (Marianne) og ordstyrer (Birte)

4)    Ud over rampen 17.maj 2021

Er der emner, som vi ikke fik fulgt op på i går?

Forårsseminar 2022? Skal vi fortsætte denne aktivitet? I så fald, drøftelse af emner og valg af planlæggere.  

5)    Nyt fra den Palliative Database. Vil vores repræsentanter i bestyrelsen give en et indblik i den aktuelle situation 2021? Flere vigtige spørgsmål har vakt undring og udfordret os i 2021.
Repræsentanterne er:
Helle Tingrupp og Thomas Feveile fra region Hovedstaden
Kirsten Ørum fra region Midt
Birgitte Nielsen fra region Nordjylland
Birgitte Bülow fra region Sjælland
JetteSøgaard fra region Syd

6)    Hjemmesiden. Tjek venligst egne data på hjemmesiden. Ændringer sendes til Birgitte Bülov.

Vurder gerne om din organisation har publikationer, som kan lægges på hjemmesiden til inspiration for andre.

Aktivitet på hjemmesiden – data.
 
Rigsrevisionens rapport: Vi tager en kort runde i landet, hvor vi hører hvilke tiltag de enkelte regioner har gjort i forhold til rapporten.

Vi har i efterår nedsat en gruppe med det formål at fremme forståelsen for at hospice kan bidrage med flere forskellige indsatser. Gruppen har ikke mødtes endnu.
Birte Markfoged, Thomas Feveile, Dorit Simonsen, Birgitte Bülov, Birgitte Nielsen (formand)


7)    Souschefer/afdelingssygeplejerske i hospice: Hvordan giver vi vores mellemledere et godt ledelsesrum og sparringsmuligheder?

8)    Planlægningsgruppen for november seminaret den 24-26/11 2021 v/Lisbeth mv

9)    Orientering: Antololgi på vej: ”Hvordan kan litteraturen lindre? ”

Andre punkter fra medlemmerne

Dagsorden til generalforsamling onsdag den 18.maj 2021 kl. 9.30 -10.30 Koldingfjord

Dagsorden ifølge vedtægter.

Dagsorden og ændring af dato er varslet på mail til medlemmerne den 1.marts 2021

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning V/Birte Markfoged

3.  Regnskabsaflæggelse v/ Ragnhild Rabjerg

4.  Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke forslag til ændringer.

Medlemmer kan indsende forslag til bestyrelsen senest den 4.maj 2021.

5.  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg, Birte Markfoged og Ragnhild Raabjerg (begge er villige til genvalg for en periode)

7.  Valg af suppleant

8.  Valg af 1 revisor